​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​Center za podporo poučevanju UM
P​odporna služba Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študij) s svojimi dejavnostmi in izobraževalnimi dogodki nudi celovito podporo pedagoškemu kad​ru UM na področju didaktične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu.

Z razvijanjem ​​​​​​spretnosti in digitalnih veščin za uporabo IKT v pedagoškem procesu se omogoči učinkovit prenos znanja od izvajalcev do študentov. Z izobraževalnimi aktivnostmi Centra za podporo poučevanju UM, ki je bil ustanovljen v okviru projekta Didakt.UM, se ustvarjajo nove možnosti za izpopolnjevanje pedagoškega kadra, s čimer Univerza v Mariboru spodbuja oblikovanje okolja z najboljšimi možnostmi za poučevanje, ki so v sodobni, digitalno podprti družbi pogosto podkrepljene z IKT. Prav tako spodbuja modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT.​

Pomembna prednost izobraževalnih aktivnosti Centra je priprava delavnic po meri, kjer so v ospredju dejanske potrebe pedagoških delavcev. S tovrstnimi ciljno naravnanimi delavnicami, ki se pripravijo na podlagi specifičnega interesa, podporna služba zajema najširši možni spekter zanimanj uporabnikov. Dodatna prednost je časovna in prostorska prilagodljivost. Le-ta je še posebej izrazita pri delavnicah na daljavo, ki potekajo v učnem e-okolju Moodle UM.

​Prenesite zloženko Centra za podporo poučevanju UM:​ Zloženk​a.pdf

CenterLogo.png