​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Delavnice po meri: v živ​o​/Microsoft Teams


V Službi za razvoj in podporo izobraževanju in študiju za zaposlene na UM pripravljamo delavnice v živo. Po potrebi vsebine prilagodimo za izvedbo v obliki webinarja v orodju MS Teams. Namenjene so pedagoškemu kadru, ki bi želel v pedagoški proces vpeljati IKT orodja.​

​​​Puščica na seznam delavnic
Delavnice izvajamo po predhodnem dogovoru in običajno potekajo 90 minut. Aktivna udeležba je za visokošolske učitelje in sodelavce UM ovrednotena z 0,2 točke. Udeleženci po zaključku delavnice prejmejo elektronsko potrdilo, ki se nahajajo na portalu Izpopolni UM (odpre v novem zavihku)​. Svoj interes za izvedbo nam lahko izkažete pri posamezni delavnici z izpolnitvijo obrazca v MS Forms.

Vas zanima druga vsebina, ki je ne najdete na seznamu delavnic oz. bi želeli prilagoditev obstoječih delavnic?​ Kont​aktira​jte nas na edustudy@um.si

Trenutna ponudba delavnic v živo/MS Teams (za več informacij kliknite na naslov posamezne delavnice):

​​​​​
​​​​​Na​slov
​​Iz vsebine
​​​Microsoft Teams

Kombinirajte poučevanje z ​Microsoft Teams​​

​Na praktičnih primerih spoznajte koncept kombiniranega poučevanja in z orodjem MS Teams vzpostavite sodelovalno okolje za enostavno deljenje vsebin in aplikacij znotraj okolja Office 365.​​​

​​Mendeley

Organiziranje virov z Mendeleyem

​Z orod​jem Mendeley boste imeli vašo zbirko virov na enem mestu, izognili se boste ročnemu urejanju slogov, hkrati pa boste spoznali novo dimenzijo iskanja virov drugih avtorjev.

Mentimeter

Učinkovite povratne informacije z orodjem Mentimeter

​Z Mentimetrom boste že tekom pedagoškega procesa aktivirali študente in na podlagi hitrih povratnih informacij opravili evalvacije o uspešnosti izvedb​e.

Canva

Vizualizirajte študij​ska gradiva s Canvo

​Orodje Canva ponuja raznolike načine za vizualizacijo študijskih gradiv, ki omogočajo predstavitev kompleksih procesov in pojavov na razumljiv način. Spoznajte, kako pretvoriti besedilne informacije v infografike, pripraviti vizualno nazoren akademski plakat in naslovnice študijskih gradiv.​
​​
​​Asana

Z Asano podprto projektno učenje

​Asano lahko uspešno implementiramo v projektno učen​je in z njeno pomočjo enostavno oblikujemo in spremljamo ​faze projektneg​a učenja.​​

Mentimeter​​​​​

Uporaba orodja Mentimeter v pedagoškem procesu

​Demonstracija primerov uporabe Mentimetra v predavalnici z različnimi tipi vprašanj, ki jih ponuja orodje za hitre povratne informacije. Delavnica je didaktično usmerjena in ni namenjena podrobnemu tehničnemu spoznavanju orodja. V kolikor potrebujete tudi tehnično podporo, vam predlagamo delavnico Učinkovite povratne informacije z orodjem Mentimeter​.​

​​Asana

Uporaba orodja Asana v pedagoškem procesu​​

​Spoznajte različne primere uporabe Asane v pedagoškem procesu, ki je v osnovi namenjena podpori projektnemu učenju. Na delavnici bomo predstavili možnosti, ki jih ponuja Asana za sodelovalno delo med študenti in izvajalci. Delavnica je didaktično usmerjena in ni namenjena podrobnemu tehničnemu spoznavanju orodja. V kolikor potrebujete tudi tehnično podporo, vam predlagamo delavnico Z Asano podprto projektno učenje.​

​​Microsoft Teams

Uporaba orodja Microsoft Teams v pedagoškem procesu

​Zakaj uporabiti orodje Microsoft Teams v pedagoškem procesu? Z naborom katerih vsebin in aplikacij je mogoče v orodju Microsoft Teams s študenti ustvariti sodelovalno učno izkušnjo? Delavnica je didaktično usmerjena in ni namenjena podrobnemu tehničnemu spoznavanju orodja. V kolikor potrebujete tudi tehnično podporo, vam predlagamo delavnico Kombinirajte poučevanje z Microsoft Teams.​

​​​Igrifikacija v Moodlu UM

Igrificirana in didaktično urejena učna enota v Moodlu UM

​Na podlagi teorije uporabniških (igrifikacijskih) tipov bomo predstavili primere uporabe elementov igrifikacije za vzpostavitev uravnotežene igrificirane učne enote. Temu bodo sledile tudi didaktične smernice za smiselno ureditev učne enote, ki omogoča kakovostno učno izkušnjo študentov.​

​​​​Problemsko učenje

Uvod v problemsko učenje z IKT​​

Webinar daje poudarek opredelitvi problemskega učenja in seznanitvi z značilnostmi posameznih korakov. Za bolj učinkoviti prenos znanja bo omenjena vsebina predstavljena na osnovi praktičnega primera, pri katerem bosta izvajalki webinarja prikazali tudi možnosti uporabe IKT v posameznem koraku.​

​​​​Microsoft Whiteboard

Interaktivno sodelovanje z Microsoft
Whiteboard
​​​

Webinarju predstavlja orodje MSW v kontekstu osrednjega okolja za izvedbo interaktivnega sodelovanja udeležencev. Pri tem je poudarek na demonstraciji praktičnih primerov izbranih naprednih funkcijonalnosto​ (npr. predloge, seznami, mreža opomb).

​​​​Mahara

Mahara in e-portfelji v pedagoškem procesu​​

Webinar obravnava uporabo izbranih funkcionalnosti Mahare z vidika priprave učnih vsebin, preverjanja in ocenjevanja znanja, komuniciranja ter sodelovanja​.​

Ikona opozoriloPreverite še ​aktualen nabor delavnic po meri: v Moodlu.​​