​​​​​​​​​​​​​​Delavnice Didakt.UM

V Centru za podporo poučevanju UM za zaposlene na UM pripravljamo tudi aktivne delavnice v živo oz. na daljavo. Namenjene so predvsem pedagoškemu kadru, ki bi želel v pedagoški proces vpeljati IK​T orodja ali sodobne oblike poučevanja (npr. obrnjeno, kombinirano, problemsko in projektno učenje).


Delavnice izvajamo po predhodnem dogovoru in običajno potekajo 90 minut. Aktivna udeležba je za visokošolske učitelje in sodelavce UM ovrednotena z 0,2 točke. Udeleženci po zaključku delavnice prejmejo potrdilo. Svoj interes nam lahko izkažete pri posamezni vsebini oz. vabilu na dogodek.

Trenutna ponudba delavnic:​​

​​​​​
​​​​​Na​slov
​​Iz vsebine


Didaktično urejena učna enota v Moodlu UM

​Na daljavo spoznajte, kako učinkovito urediti vašo učno enoto v Moodlu UM, da b​o za študente preglednejša, ustrezno strukturirana in vizualno privlačna.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Igrificirajmo učno enoto v Moodlu UM​​​​

​Na daljavo spoznajte, kako v vašo učno enoto vključiti elemente igrifikacije (npr. časovno omejene aktivnosti, stopnje, značke) in spoznajte vtičnik Level up!Kombinirajte poučevanje z ​Microsoft Teams​​

​Na praktičnih primerih spoznajte koncept kombiniranega poučevanja in z orodjem MS Teams vzpostavite sodelovalno okolje za enostavno deljenje vsebin in aplikacij znotraj okolja Office 365.​​​

​​

Organiziranje virov z Mendeleyem

​Z orod​jem Mendeley boste imeli vašo zbirko virov na enem mestu, izognili se boste ročnemu urejanju slogov, hkrati pa boste spoznali novo dimenzijo iskanja virov drugih avtorjev.Učinkovite povratne informacije z orodjem Mentimeter

​Z Mentimetrom boste že tekom pedagoškega procesa aktivirali študente in na podlagi hitrih povratnih informacij opravili evalvacije o uspešnosti izvedb​e.Vizualizirajte študij​ska gradiva s Canvo

​Orodje Canva ponuja raznolike načine za vizualizacijo študijskih gradiv, ki omogočajo predstavitev kompleksih procesov in pojavov na razumljiv način. Spoznajte, kako pretvoriti besedilne informacije v infografike, pripraviti vizualno nazoren akademski plakat in naslovnice študijskih gradiv.​
​​
​​

Z Asano podprto projektno učenje

​Asano lahko uspešno implementiramo v projektno učen​je in z njeno pomočjo enostavno oblikujemo in spremljamo ​faze projektnega učenja.​​

​​

Z IKT podprto obrnjeno učenje​​

Obrnjeno učenje je sodobni učni pristop, pri katerem študenti vsebine, ki so ponavadi obravnavane v predavalnici, predelajo doma. Delo v predavalnici je v nadaljevanju osredotočeno na uporabo usvojenih konceptov v obliki sodelovanj in razprav, kar omogoča učinkovito izrabo časa in pridobivanje znanj višjih taksonomskih stopenj. Pridružite se delavnici na daljavo in preizkusite različne možnosti vpeljave IKT v vseh treh fazah obrnjenega učenja.
​​​
Vas zanima druga vsebina, ki je ne najde​​te ​​na seznamu? Kont​aktira​jte nas na didakt@um.si​