Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Domača stran

Skip Navigation LinksDomov > Učni stolpič > Domača stran

Učni stolpič​ - IKT orodja za sodoben pedagoški pristop


Učni stolpič bo javno dostopna zbirka uporabnih IKT orodij za namene visokoš​olskega pedagoškega procesa na UM. Omogočal bo hitro iskanje potencialnih orodij (npr. po področju, namenu ali načinu uporabe), ki smo jih za vas zbrali v Centru za podporo poučevanju UM. Za izbrana orodja bodo pripravljena tudi didaktična in tehnična priporočila za uporabo.


Trenutno je Učni stolpič še v fazi razvoja, zato objavljamo tabelo z naborom IKT orodij. Ob otvoritvi Učnega stolpiča boste obveščeni po elektronski pošti.​​

             Ime orodja
​Opis
Amara Amara je spletno orodje za ustvarjanje podnapisov. Uporabniki lahko naložimo oz. uporabimo videoposnetke, do katerih dostopamo sk​ozi večje spletne portale kot so YouTube, Vimeo in Ustream.
Audacity Audacity je računalniški program za snemanje, urejanje in analizo zvoka.

Asana Asana je oblačna aplikacija za projektno vodenje. Dostop do aplikacije, za katerega potrebujemo spletno povezavo, je tako ​​možen iz več računalnikov, delo pa lahko poteka hkrati. Na voljo je brezplačna različica, ki omogoča sodelovanje skupin do ​​vključno 15 oseb, ustvarimo pa lahko neomejeno število projektov. Plačljiva različica ne omejuje števila članov in omogoča neka​​tere naprednejše možnosti.
Avogadro Avogadro je odprtokodno programsko orodje za urejanje in vizualiziranje kemijskih delcev. Orodje uporabljamo kot urejevalnik za k​onstruiranje ter pregledovanje molekul v 3D. Je enostavno za uporabo, ponuja tudi številne animacije.
BioDigital Human ​BioDigital je orodje za vizualizacijo anatomije človeka. Omogoča raziskovanje človeškega telesa in najpogostejših bolezenjskih stanj.
Canva Canva je spletna stran za grafično oblikovanje. Orodje omogoča dostop do več kakor milijon fotografij, grafik in pisav. Uporabljamo jo lahko za oblikovanje spletnega in tiskanega medija ali grafike.
Coggle Coggle je spletno orodje za ustvarjanje in deljenje pojmovnih map. V brezplačni različici lahko ustvarimo in uporabimo tri zasebne izdelke in neomejeno število javnih izdelkov. Omogoča samodejno postavitev elementov in spreminjanje le-teh. Izdelke lahko shranjujemo v PDF formatu, kot sliko ali pa jih vdelamo kot html kodo (npr. v učno e-okolje Moodle UM). Omogoča tudi souporabo z drugimi uporabniki.
Desmos Desmos je grafično računalo. Uporablja je za reševanje preprostih elementarnih funkcij in omogoča enostaven vnos podatkov. Podatki se samodejno pretvarjajo v matematični zapis. Brez težav je možno delati tudi s ciklometričnimi funkcijami. Na spletni strani programa je možno dostopati do številnih že pripravljenih gradiv.
EDpuzzle EDpuzzle je orodje za obdelavo videoposnetkov, ki omogoča dodajanje interaktivnih elementov (različnih tipov vprašanj, kvizov) in vključitev zvočnega posnetka z neposrednim snemanjem v orodju.
Educaplay Educaplay je brezplačna spletna stran, ki o​mogoča ustvarjanje široke palete različnih izobraževalnih virov (ugank, križank, dopolnjevanj, zbirk, dialogov, narekov, ujemanj, iskanj besed, kvizov, predstavitev ipd.). Lahko so vdelane v blog ali v povezavo.
Educreations Educreations je spletno orodje, s katerim pripravimo in posnamemo razlago učne snovi, jo objavimo in delimo z drugimi. Delovno okolje, v katerem pripravimo učne vsebine, je v obliki interaktivne table.
GeoGebra GeoGebra je kompleksna matematična aplikacija za dinamično geometrijo. Uporabna je na področju geometrije, algebre, statistike in pri izračunih diferencialnih računov.
HP Reveal HP Reveal je spletno orodje, ki natisnjene slike razširi z elementi virtualnega sveta – t. i. razširjeno resničnostjo (ang. augmented reality).
Kahoot Kahoot je spletno orodje, namenjeno interaktivnemu sodelovanju. Omogoča izdelavo kvizov, razprav, vprašalnikov in razvrščanje odgovorov v pravilni vrstni red.
LearningApps LearningApps je spletna aplikacija, ki ponuja uporabo interaktivnih modulov v obliki blokov, s katerimi lahko obogatimo učni proces.
e-listovnik Mahara E-listovnik Mahara se lahko uporablja kot spletni portfelj, spletni dnevnik ali orodje za oblikovanje življenjepisa. Predstavlja zbirko materialov in učnih aktivnosti, ki jih je študent pripravil skozi daljše časovno obdobje (npr. med izvedbo posamezne učne enote).
Mentimeter Mentimeter je orodje, ki nam omogoča postavljanje vprašanj in pridobivanje odgovorov z glasovanjem poslušalcev. Uporablja se med predstavitvami, seminarji, konferenčnimi predstavitvami in predavanji, za katere bi si želeli, da so bolj interaktivna.
Microsoft Publisher Microsoft Publisher je namizna in tudi oblačna aplikacija za izdelavo vizualno bogatih publikacij. V tem oziru lahko v Publisherju pripravimo preproste izdelke, kot so voščilnice, nalepke, potrdila, certifikati, ali tudi bolj zahtevne izdelke, kot so zloženke, fotoalbumi, letopisi, katalogi, strokovna elektronska glasila ipd.
Microsoft Visio Microsoft Visio je aplikacija za ustvarjanje diagramov in vektorsko grafiko. Z orodjem lahko ustvarimo diagrame poteka, organizacijske sheme, načrte stavb, tlorisne sheme, diagrame pretokov podatkov, diagrame procesnih tokov, modeliranje poslovnih procesov, navzkrižno delujoče diagrame, 3D zemljevide ipd.
Moodle Moodle je odprtokodni sistem za upravljanje z učnimi vsebinami. Omogoča izdelavo interaktivnih vsebin, spremljanje aktivnosti udeležencev (študentov), komunikacijo in sodelovanje, nalaganje študijskih gradiv, pridobivanje povratnih informacij, ocenjevanje znanja in oddajanje domačih nalog.
Padlet Padlet je orodje za sodelovanje na spletnem virtualnem zidu.
Shotcut Shotcut je odprtokodni urejevalnik videoposnetkov, ki ga krasi uporabniku prijazen vmesnik za enostavno uporabo in sorazmerno nizka potratnost sistema v primerjavi s konkurenčnimi programi.
Socrative Aplikacija Socrative je namenjena učinkovitemu motiviranju študentov in deluje po principu odzivnega sistema. Omogoča pridobivanje povratnih informacij in vpogled v študentovo razumevanje določene snovi. Za uresničitev omenjenih ciljev uporablja tudi elemente igrifikacije.
Veyon Veyon je brezplačna odprtokodna programska oprema za računalniški nadzor nad računalniki v lokalnem omrežju.
Vox Arnes Vox Arnes je orodje za izvedbo avdio in video konferenc, deljenje zaslona in pisno komuniciranje. VOX spletne konference omogočajo enostavno videokonferenčno komunikacijo z več uporabniki hkrati.

Bi želeli za izbrana orodja pridobiti tudi didaktična ali tehnična priporočila Centra za podporo poučevanju UM? Kontaktirajte nas na didakt@um.si​.
​​​​​

​​​