​​​​​​​​​​​​​Kontakti

​Zap​osleni v Službi za razvoj in podporo izobraževanju in študiju:

​dr. Natalija ​Špur

vodja Službe za razvoj in podporo izobraževanju in študiju

natalija.spur@um.si

+38622355340


Katja Breznik

samostojna strokovna delavka

katja.breznik@um.si

+38622355222


Mihaela Dovečar

samostojna strokovna delavka

mihaela.dovecar@um.si​

+38622355216


asist. Vida Lang​

samostojna strokovna delavka

vida.lang1@um.si

+38622355233​​


Lara Iva Dreu

samostojna strokovna delavka

laraiva.dreu@um.si

+38622355233

​​​

Maruša Fabčič

samostojna strokovna delavka

marusa.fabcic@um.si

+38622355327

dr. Miro Puhek

samostojni strokovni delavec

miro.puhek@um.si

+38622355220


asist. Urška M​artinc

samostojna strokovna delavka

urska.m​artinc1@um.si

+38622355296​​Splošni kontakt podpore:

edustudy@um.si

Kje nas najdete?

Univerza v Mariboru
Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Oddelek za izobraževanje in študij
1. nadstropje (pisarna 112) 

Vodja Službe za razvoj in podporo izobraževanju in študiju: dr. Natalija Špur

Elektronska pošta: edustudy@um.si