Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino

Projekt Didakt.UM

Skip Navigation LinksDomov > O projektu Didakt.UM
Projekt Didakt.UM


Univerza v Mariboru je v le​tu 2017 v okviru Javnega razpisa 

»Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«,

ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva v višini 658.383,31 € za izvajanje projekta »Didakt.UM« iz Evropskega socialnega sklada (v deležu 80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v deležu 20 %), v​ skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;

  • prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«;
  • prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«;
  • specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Namen javnega razpisa »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu« je spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Cilje projekta uresničuje Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študij), ki izvaja aktivnosti projekta Didakt.UMPodporna služba z nudenjem podpore pedagoškim delavcem Univerze v Mariboru prispeva k boljšim možnostim in priložnostim za posodabljanje znanja, spretnosti in kompetenc pedagoških delavcev na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri visokošolskem pedagoškem procesu.

Povezava do razpisne dokumentacije. 

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: eu-skladi.si​.

Trajanje projekta: ​1. 4. 2017–30. 9. 2020.

Didakt.UM plakat.png