Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Splošni pogoji uporabe

Išči
Skip Navigation LinksDomov > O projektu Didakt.UM > Pogoji uporabe

​​​​​Splošni pogoji uporabe

​1.       Osnovni pojmi

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene www.didakt.um.si je Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.didakt.um.si.

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.didakt.um.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Visokošolski delavci so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo pridobljen ustrezni naziv skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Mariboru, ki na Univerzi v Mariboru opravljajo izobraževalno, raziskovalno ali umetniško dejavnost (visokošolsko dejavnost) kot zaposleni ali na kakšni drugi pravni podlagi.

Didakt.UM je projekt, ki ga je Univerza v Mariboru uspešno prijavila v okviru Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«. Njegove cilje operativno uresničuje Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve), in sicer z nudenjem individualne podpore pedagoškim delavcem Univerze v Mariboru za potrebe posodabljanja znanja, spretnosti in kompetenc pedagoških delavcev na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

Center za podporo poučevanju UM je podporna služba za pedagoške delavce Univerze v Mariboru, ki ponuja pomoč na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

IKT-rešitve – V to definicijo spadajo vsa IKT orodja (programi, aplikacije, spletne platforme in spletne strani), ki jih lahko visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci uporabljajo pri poučevanju.

2.       Sprejem in veljavnost splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje (pogoji uporabe). Uporabnik z uporabo spletnih strani www.didakt.um.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletne strani www.didakt.um.si in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.didakt.um.si, in zamenjajo obstoječe pogoje uporabe spletne strani.

Vsi uporabniki spletne strani www.didakt.um.si so pri uporabi IKT-rešitev, za katere Center za podporo poučevanju UM ponuja pomoč na področju didaktične uporabe pri visokošolskem pedagoškem procesu, dolžni spoštovati in ravnati skladno s splošnimi pogoji uporabe oziroma splošnimi pogoji poslovanja teh spletnih strani in IKT-rešitev.

Visokošolski delavci s prijavo na dogodek oziroma izobraževanje preko spletnega vmesnika »Izpopolni UM« sprejmejo splošne pogoje uporabe in soglašajo s splošno izjavo o varstvu osebnih podatkov, uporabi fotografij in elektronskih naslovov prijavljenih udeležencev na dogodek oziroma izobraževanje, ki so navedeni na predmetnem spletnem vmesniku ob prijavi na dogodek oziroma izobraževanje.  

3.       Dostopnost

Center za podporo poučevanju UM omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve tehnične narave. Če gre za daljše načrtovane prekinitve ob večjih tehničnih posegih, bo Center za podporo poučevanj UM poskrbel, da bo o motnjah obvestil uporabnike najmanj tri dni pred pričetkom del.

4.       Cena storitev

Vse storitve spletne strani www.didakt.um.si so za vse uporabnike brezplačne. Visokošolski delavci imajo brezplačen dostop do spletne strani www.didakt.um.si in prost dostop do spletnih aplikacij, ki so namenjene izobraževanju visokošolskih delavcev.

5.       Prijava na dogodek Didakt.UM

Na dogodke in izobraževanja Centra za podporo poučevanju UM se lahko prijavijo visokošolski delavci UM. Visokošolski delavci se na dogodek prijavijo s svojo digitalno identiteto (ime.priimek@um.si) na povezavi, ki je kot priloga dodana posameznemu dogodku.

Prijava poteka preko spletnega vmesnika »izpopolni UM«.

6.       Uporaba fotografij posnetih na dogodkih oziroma izobraževanjih Centra za podporo poučevanju UM

Vsak udeleženec dogodka s podpisom na »Listo prisotnosti« in s prijavo na dogodek soglaša, da se fotografije, posnete na dogodku, uporabijo za javno objavo na spletnih straneh Univerze v Mariboru, Didakt.UM ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru.

7.       Odgovornost Centra za podporo poučevanju UM

Center za podporo poučevanju UM ni odgovoren za:

  • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme UM;
  • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran Didakt.UM;
  • slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani Didakt.UM zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
  • motnje delovanja spletne strani Didakt.UM, ki so posledica višje sile;
  • za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani Didakt.UM, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
  • uporabnikove kršitve splošnih pogojev poslovanja oziroma splošnih pogojev uporabe spletnih strani in IKT-rešitev, za katere Center za podporo poučevanju UM ponuja pomoč na področju didaktične uporabe v visokošolskem pedagoškem procesu.

8.       Pravice intelektualne lastnine

Vsa gradiva (vsebina spletnih strani, dokumenti, logotipi, teksti, slikovno gradivo ipd.) na spletni strani  so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

S spletne strani www.didakt.um.si je prepovedano prodajati reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kakorkoli drugače uporabiti katerikoli del ali celoto spletne strani www.didakt.um.si.

Vsa gradiva (dokumenti, smernice, navodila, priročniki ipd.) na spletni strani www.didakt.um.si, ki so nastala pri izvajanju javnega razpisa, so dostopna vsem uporabnikom spletne strani.

9.       Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev uporabe sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti za namen preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletne strani.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

10.   Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.