Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino

Splošni pogoji uporabe

Skip Navigation LinksDomov > Podporna služba > Pogoji uporabe

​​​​​​​​​​​​​Splošni pogoji uporabe spletne strani


​1. Osnovni pojmi

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene didakt.um.si je Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova didakt.um.si.

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu didakt.um.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Pedagoški delavci so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo pridobljen ustrezni naziv skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Mariboru, ki na Univerzi v Mariboru opravljajo izobraževalno, raziskovalno ali umetniško dejavnost (visokošolsko dejavnost) kot zaposleni ali na kakšni drugi pravni podlagi.

Didakt.UM je projekt, ki ga je Univerza v Mariboru uspešno prijavila v okviru Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«. Njegove cilje operativno je uresničeval Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študij), in sicer z nudenjem podpore in izvajanjem skupinskih usposabljanj za pedagoške delavce Univerze v Mariboru za potrebe posodabljanja znanja, spretnosti in kompetenc pedagoških delavcev na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju nadaljuje z aktivnostmi Centra za podporo poučevanju UM in ponuja pomoč na področju implementacije pedagoških pristopov in didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

IKT-rešitve so vsa IKT orodja (programi, aplikacije, spletne platforme in spletne strani), ki jih lahko visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci uporabljajo pri poučevanju.

2. Sprejem in veljavnost splošnih pogojev uporabe spletne strani


Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe spletne strani. Uporabnik z uporabo spletnih strani didakt.um.si sprejema te Splošne pogoje uporabe spletne strani in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Splošni pogoji uporabe spletne strani določajo značilnosti uporabe spletne strani didakt.um.si in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji uporabe spletne strani veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani didakt.um.si, in zamenjajo obstoječe splošne pogoje uporabe spletne strani.

Vsi uporabniki spletne strani didakt.um.si so pri uporabi IKT-rešitev, za katere Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju ponuja pomoč na področju didaktične uporabe pri visokošolskem pedagoškem procesu, dolžni spoštovati in ravnati skladno s temi Splošnimi pogoji uporabe spletne strani oziroma splošnimi pogoji poslovanja teh spletnih strani in IKT-rešitev.

3. Dostopnost


Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve tehnične narave. Če gre za daljše načrtovane prekinitve ob večjih tehničnih posegih, bo Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju poskrbela, da bo o motnjah obvestil uporabnike najmanj tri dni pred pričetkom del.

4. Cena storitev


Vse storitve spletne strani didakt.um.si so za vse uporabnike brezplačne. Pedagoški delavci imajo brezplačen dostop do spletne strani didakt.um.si.

​5. Prijava na dogodek

Na dogodke in izobraževanja Službe za razvoj in podporo izobraževanju in študiju se lahko prijavijo pedagoški delavci UM. Pedagoški delavci se na dogodke in usposabljanja prijavijo s svojo digitalno identiteto UM na povezavi, ki je dodana posameznemu objavljenemu dogodku na spletni strani didakt.um.si.

​6. Odgovornost Službe za razvoj in podporo izobraževanju in študiju


Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju ni odgovorna za:

  • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme UM;
  • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran didakt.um.si;
  • slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani didakt.um.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
  • motnje delovanja spletne strani didakt.um.si, ki so posledica višje sile;
  • za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani didakt.um.si, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
  • uporabnikove kršitve splošnih pogojev poslovanja oziroma splošnih pogojev uporabe spletnih strani in IKT-rešitev, za katere Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju​ ponuja pomoč na področju didaktične uporabe v visokošolskem pedagoškem procesu.

7Reševanje sporov


Za reševanje sporov je pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.​