Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino

Namigi

Skip Navigation LinksDomov > Novice in namigi > Namigi
​​​​
IKTarna z namigi

V ​​​​​​​Službi za razvoj in podporo izobraževanju in študiju UM mesečno objavljamo sveže namige za didaktično ​uporabo IKT pri pedagoškem procesu in vpeljavo sodobnih učnih pristopov​.​​​ Na tej spletni strani ​najdete seznam vseh namigov​​​​.


 Namigi meseca

 • Vivaldi​ je spletni brskalnik, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo s hitro navigacijo, s paneli orodij, zavihki v vrstici in možnostmi barvnega prilagajanja. Poudarja tudi zasebnost, saj ne spremlja vedenja in skuša blokirati ostale sledilce.
 • V Excelu razliko med dvema datumoma izračunate s funkcijo DATEDIF​, pri čemer enota (npr. d, m, l) pred​stavlja rezultat v dnevih, mescih itd. Tako =DATEDIF("8.2.2024";B1; "d") vrne število dni med 8. februarjem 2024 in da​tumom v celici B1.
 • Consensus ​je iskalnik po znanstvenih virih, ki ga poganja umetna inteligen​ca. Olajša iskanje odgovora na dotično vprašanje in ga poveže s citati iz objavljenih virov. Hiter vpogled z analitičnim izpisom pomaga pri oceni primernosti c​itat​a.
 • Obiščite Moodle Academy za osvežitev rokovanja z Moodlom, ali za udeležbo na tematskih delavnicah (npr. dostopnost, interakcija z udeleženci, učinkovita zasnova). Najdete tudi najave uradnih dogodkov, videorazlage ​in certificirana izpopolnjevanja.​
 • Med demonstracijo vsebin na spletni strani v brskalniku Chrome lahko uporabite bližnjico za ustvarjanje QR kode (desni klik > Ustvari QR kodo za to stran). To bo poenostavilo sočasno spremljanje deljenih vsebin.​​​​​​
 • Pomembna točka varnostne politike je preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam do podatkov. Naslednjič se ob zapustitvi delovnega mesta izpišite z bližnjico WINDOWS+L. Uporabniki okolja Mac uporabite kombinacijo CT​​RL+CMD+Q.​​
 • Prazničen čas lahko izkoristite za popestritev in sprotno delo študentov vzpodbudite z aktivnostjo H5P Advent Calendar​. Ta omogoča predstavitev študijskih vsebin (npr. video, besedilo, URL), ki se odpirajo le na določene dneve.​
 • Oblikovanje dostopne vsebine (npr. nadomestna besedila, opisi spletne povezave, prijazne velikosti in družine pisav) povečajo možnost, da vsakdo prejme in razume e-sporočilo. V pomoč bo Preverjevalnik dostopnosti ​(zavihek Pregled).​
 • Urejanje datotek pogosto zahteva preimenovanje v določeno zaporedje (npr. Priloga (1)). ​Datoteke enostavno označite in izberite funkcijo Preimenuj (v meniju desnega klika ali meniju Datoteka).​​
 • Alternativa zaklepu vrat konferenčne sobe je v spletnem okolju nastavitev Osebe/Udeleženci > … > Zakleni srečanje. Slednje prepreči vstop nepovabljenim oz. odstranjenim osebam, ali zgolj onemogoči vstop po določenem č​asu.​​
 • Če v spletnem brskalniku po pomoti zaprete zavihek, ga obnovite z bližnjico tipk CTRL+SHIFT+T. Bližnjica deluje tudi v primeru, če ponovno odprete okno brskalnika. Uporabniki okolja MAC uporabite ​kombinacijo​ CMD+SHIFT+T.
 • Prenovljena Zbirka vsebin vključuje dodatno vrstico za vključitev in deljenje aktivnosti H5P med več učnimi enotami. Vidnost aktivnosti se nastavlja s statusom »nerazporejeno« ali »javno« in bo po napovedih razvita v zbi​rko OER.​
 • PDF datoteko enostavno odprite v Wordu​ (npr. desni klik in Za odpiranje uporabi) in jo tako pretvorite v besedilno. Pretvorba je manj uspešna pri tabelah, slikovnih PDF, pripombah in podobnih interaktivnih elementih.​​
 • Pod okriljem projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020-2023)​ je nastalo več odprtokodnih orodji, kot so Prevajalnik, Razpoznavalnik, Ekstrakcija povezav, Odgovarjanje na vprašanja, Povzemanje ​ipd.​
 • V Smernicah za pedagoški kader UM za inkluzivni pedagoški proces​ so na enem mestu zbrane ključne informacije o zagotavljanju vključujočega pedagoškega procesa na UM.​
 • Pri vprašanju v Moodlovi dejavnosti Odziv lahko z nastavitvijo »Odvi​sni element« vpeljete funkcionalnost prikaza naslednjega vprašanja glede na zastavljen pogoj. Dodatno je treba vprašanja ločiti s prelom​om strani.​​
 • MS Stream (klasična različica) omogoča vdelavo obrazcev MS Forms, ki v posnetke vnašajo ​možnost aktivacije udeležencev. Funkcionalnost je dosegljiva med urejanjem posnetka, in sicer v zavihku Interaktivnost in z gumbom + Dodaj obrazec​.
 • Bloki v 1ka omogočajo lažje razlikovanje med vsebinskimi sklopi vpraš​anj, hkrati pa respondentom olajšajo ogled z združevanjem vprašanj v zavihke po principu spletne​ga brskalnika (Nastavitve bloka > Blok kot zavihek [Da]​).​
 • H5P aktivnost »AR Scavenger Hunt« v Moodle UM vnaša elemente razširjene resničnosti (AR). Udeleženci morajo v realnem svetu poiskati in aktivirati QR kode, ki jim na zaslonih mobilnih naprav prikažejo nove naloge.​​
 • V beli tabli MS Whiteboard udeleženci pri soustvarjanju vsebine hitro porušijo/premaknejo strukturo predlog. Izziv je enostavno rešljiv z zaklepom elementov predloge na ozadje table. Nastavitev je dosegljiva pod … (Več) in Zakleni.​​​
 • Odziv za zbiranje povratnih informacij lahko oblikujete v tri stolpce in v vsakem zbirate različno kategorijo vsebin. Na primer »začetek«, »nadaljevanje« oz. »prenehanje« z določenim početjem, objavo vsebin, strukturo učne enote​​.​
 • Priprava prepisa posnetka je zamudna, vendar nekaterim edina možnost za razumevanje vsebine. Strojen prepis pripravite v spletnem Wordu (Microsoft 365) pod Narek in Prepis​. Po potre​bi prej izvozite z​vočno datoteko MP3 z orodjem Shotcut.
 • Do 1. 12. 2023 so uporabnikom z ID UM na voljo licence za brezplačno vključitev v testiranje orodja Besana​, ki omogoča strojno lektoriranje besedil v slovenskem jeziku.​
 • Pri analizi podatkov v preglednicah Excel bodo v pomoč vrtilni (pivot) grafikoni, ki omogočajo interaktiven ogled, filtriranje in spreminjanje grafa v realnem času. Dosegljivi so pod Vstavljanje > Vrtilni grafikon.​​
 • Foxit PDF Editor Pro je programski paket, ki omogoča urejanje dokumentov v formatu PDF. Na UM je na voljo kampus licenca​, ki je dostopna z digitalno ID UM.
 • V oknu srečanja MS Teams je na voljo tudi deljenje preglednic Excel v živo. Slednje poenostavlja soustvarjanje v​sebine za celotno skupino srečanja, saj vsem z dostopom do dokumenta omogoča ogled in dopolnitve podatkov v preglednici v realnem času​.
 • QR kode so vrste črtnih kod, ki so uporabnikom na mobilnih napravah poenostavila dostop do spletnih povezav. Za pripravo kode s spletno povezavo lahko uporabite eno od množice spletnih aplikacij oz. aktivnost H5P KewAR Code v M​​oo​​dlu.
 • Pri kopiranju vsebine v Moodle pogosto v ozadju ohranimo predhodno določene sloge besedila, ki otežujejo zasnovo vsebine v novem kontekstu. Izziv v Moodlu razreši namenski gumb Počisti oblikovanje. ​
 • Orodje Microsoft Translator​ omogoča strojno prevajanje govo​rjenega, zapisanega in celo prepoznanega na sliki, kar lahko zmanjša prepreke pri sporazumevanju v tujem jeziku. Na voljo sta spletna in mo​bilna različica.
 • Kontrast barv je ena izmed pogostejših napak v spletnih gradivih, kjer ima vizualnost prednost pred dostopnostjo. Spletno orodje WAVE​ omogoča test ustreznosti barv in oceno dostopnosti po r​avni AA in AAA.
 • V Možnostih srečanja v MS Teams je na voljo funkcija jezikovne interpretacije, ki omogoča vključitev jezikovnega tolmača za izbran jezik. Udeleženci si sami izberejo izhodni zvok na srečanju, ki je predvajan glas​neje.​
 • Aplikacija mCOBISS omogoča enostavno iskanje, izposojo gradiv, p​regled rezervaci​j, podaljšanje rokov izposoje ipd. Tako predstavlja vedno dosegljivo obliko »fizične« izk​aznice.
 • Spletni vprašalniki Arnes 1ka omogočajo tudi zasnovo vprašanj, v katerih respondenti odgovor ozna​čijo na sliki (npr. »hotspot« ali »heatmap«), ali ga razvrstijo po sistemu povleci-spusti.​
 • S Pravili (Osnovno > … > Pravila)​ dodatno obravnavate e-p​ošto v orodju Outlook, tako da sporočila študentov postavite v ločeno mapo (npr. domena @student.um.si), na izbrana odgovorite samodejno, jih označite z zastavico ipd.
 • S spletnim preverjevalnikom TALOE​ preverite ali ste za uč​ne izide v okviru pedagoškega procesa načrtovali ustrezne načine za preverjanje in ocenjevanje znanja. Orodje bo tudi v pomoč pri izbiri ustreznih glagolov po Bloomovi taksonomiji.​
 • Z deljenjem predstavitve v živo​ se vsebina prikaže neposredno v okolju MS Teams in ohrani pregled nad oknom z udeleženci in klepetalnico. Način je tudi odlična izbira v primeru več izvajalcev z istim dokumentom predstavitve.​​
 • V urejevalniku besedil Word (tudi PowerPoint, Teams) je pod Ogled in Potopni bralnik/Fokus na voljo funkcionalnost Fokus, ki odstrani motnje in vsebino prikazuje po vrsticah. Možne so osebne prilagoditve (npr. širina vrstice).​
 • Z brezplačnimi simulacijami s področja naravoslovja in matematike v zbirkah PhET Interactive Simulations​ in Step​ lahko učne vsebine dodatno pojasnite ali zgolj aktivirajte študente. Omogočena je tudi vdelava v Moo​dle UM.
 • V srečanjih Teams je na voljo tudi deljenje vsebine iz table, dokumenta ali videoposnetka​, ki skrije izvajalca in poudari nedigitalno vsebino (Skupna raba > Vsebina kamere > Tabla / Dokumen​t / Videoposnetek).
 • iThenticate ​preverja podobnost besedila v tujem jeziku oz. ustreznost citiranja v članku s primerjavo po obstoječih spletnih straneh (npr. baza CrossRef). Zaposleni na UM se pri uporabi obrnite na knjižniča​rja na vaši fakulteti.
 • V tabelah MS Excel uporabite sklice za absolutne celice (dodan simbol $), če ne želite, da se ob premiku prilagajajo. Npr. $B$5 bo v formuli absolutna referenca za celico v 5 vrstici stolpca B in se ne bo spreminj​ala.
 • V MS PowerPoint vam je na voljo funkcionalnost e-mentorja za vajo izvedbe predstavitve​ (Diaprojekcija > Vadite z mentorjem), ki sporoči pogostost rabe mašil, branje​ vsebine, jasnost govora ipd. Mentor trenutno deluje za angleščino.​​
 • Flipgrid je spletna stran in brezplačna aplikacija, ki omogoča snemanje kratkih videoposnetkov za sodelovanje v razpravi. Študenti se v skupino prijavijo s kodo ali povezavo v MS Teams, ki jo je ust​va​ril izvajalec.
 • V MS Teams srečanju lahko študente aktivirate z obrazci MS Forms. Na voljo so obrazec z eno ali več izbirami, kviz za beleženje pravilnega odgovora in obrazec za prikaz besedilnih odgovorov ​kot oblak bes​ed.​
 • V Moodlu UM lahko že med urejanjem vsebine v urejevalniku Atto poskrbimo za večjo dostopnost. Na voljo sta gumba Preverjanje dostopnosti in Pomočnik bralnika zaslona.​​
 • S storitvijo za krajšanje spletne povezave URL, lahko optimizirate nepreglede​n zapis dolgi​h naslovov (npr. do dokumentov, srečanj v MS Teams).
 • V dokumentu Word z funkcijam​a =lorem() ali =rand() pripravite naključno besedilo, ki vam bo v pomoč pri pripravi šablone ali oceni obsega. Dodatno lahko opredelite število odstavkov in stavkov v besedilu (npr. »=rand(5,6)«).​​
 • Prikaz seznama učnih enot v Moodlu l​ahko prilagodite v Pregledni plošči​. Ta omogoča do​​dajanje blokov (npr. komentarji, najnovejša obvestila) in razvrščanje po filtrih (npr. priljubljene).​
 • Za obiskovalce spletnih strani/učilnic z bralniki zaslonov je prijazneje spletne povezave URL opisati vsebinsko (npr. povezava do gradiva XY). Zapis celotne povezave ali opombe (npr. tukaj) je​ ned​ostopen.
 • Moodle UM podpira več formatov datotek (npr. GIFT, Moodle XML, TXT) za uvoz vprašanj v Kviz. Možnosti najdete v skrbniškem bloku pod Zbirka vprašanj > U​vozi ali Izvozi (videovodič s primerom uvoza).
 • Značke so ene izmed preprostejših elem​entov pri vpeljavi igrifikacije v pedagoški proces (pdf). Njihova vpeljava bo učinkovitejša ob predhodnem načrtovanju z uporabo šablone (docx​​​​).
 • Pri shranjevanju ločenih strani iz dokumenta Microsoft Word v PDF (npr. potrdila) so lahko v pomoč makri. Uporabite na primer kodo iz spl​etne strani Exte​nd Off​ice, ki bo aktivirala pogovorno okno za ločeno shranitev strani.
 • Na UM je vzpostavljena skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev​ za izmenjavo izkušenj in medsebojno podporo pri reševanju izzivov z izvedbo pedagoškega procesa na ​UM.
 • V orodju MS Whiteboard najdete tudi predloge s pred pripravljenimi postavitvami gradnikov za enostavnejšo vpeljavo različnih aktivnosti (viharjenje možganov, SWOT analiza, projektno »kickoff« srečanje, strategija VŽN ipd.).​
 • V Moodlu UM najdete v skrbniškem bloku vaše učne enote Orodje za dostopnost. To vas v analizi opozori na izzive v vsebini, ki lahko otežijo rabo uporabnikom s posebnimi potrebami (npr. manjkajoči naslovi slik, neustrezni slogi).​
 • Izberite ustrezno alternativno metodo pri vaši učni enoti ob podpori nadgrajenih smernic in vodnika za izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja. ​Pomagajte si z Iskalnikom gradiv in kategorijo ​Preverjanje in ocenjevanje.
 • V kanalu MS Teams je pogovor preglednejši ob uporabi gumba Citiraj (angl. Quote), ki pou​dari prilepljeno besedilo citiranega udeleženca. Nadaljevanje besedila za citatom omogočata dva pritiska gumba »enter«.​
 • Sporočila v MS Outlook lahko kategorizirate z oznako, ki ji dodelite svojo barvo. Na ta način bolje organizirate poštni predal in si olajšate delo. Nastavitev je dostopna pod Osnovno > Oznake > Kategoriziraj.
 • Z bližnjico tipke WIN in usmeritvijo puščice <- ali ->, enostavno postavite aktivno okno na zaslonu (npr. v levo polovico). Enak efekt dosežete s povlekom okna v želen rob zaslona – levo ali desno.
 • V okolju Windows boste večino neoblikovano oz. »golo« besedilo prile​pili z bližnjico tipk SHIFT, CTRL in V. Posebnost je pisarni​ški paket Office (Word), kjer si morate b​ližnjico vklopiti ​roč​no​. ​
 • Izvedba predavanj na daljavo je lahko za izvajalca in udeležence zelo neosebna izkušnja. Občutek je možno omiliti z različnimi ledolomilci ​(ice breakerji) ali motivacijskimi tehnikami za dvig energije (energizer​).
 • Učni​​ stolpič​ je zbirka več kot 200 uporabnih IKT orodij, ki omogoča pregledno iskanje na p​odlagi filtrov (npr. po področju, namenu ali načinu uporabe)​ in sortirnika.​
 • P​AVE je spletno orodje, ki je namenjeno pregledu dostopnosti dokumentov v formatu PDF. Opozori na nepravilnosti v dokumentu in olajša delo uporabnikom, ki se morajo zanesti na bralnike zaslonov o​z. zvočen vi​r informacij.
 • Težave s prilagajanjem in prekomerno rabo tehnologije se lahko izrazijo tudi kot tehnostres. V okviru programa OMRA je na voljo vprašalnik ​za določitev izpostavljenosti stresu in nasveti ​za ubl​ažitev simptomov.
 • S smernicami za didaktično ureditev učne enote (pdf) lahko izvajalci učinkoviteje strukturirate ekipo v Microsoft Teams, napotki za študente pred/med/po izvedbi srečanja (pdf) pa b​odo poskrbeli za najboljšo izkušnjo predavanj na daljavo.
 • Bela tabla MS Whiteboard lahko vključuje tudi več namenskih elementov (npr. mreža opomb, seznam) ali celo predlog s šablonami za izvedbo naprednejših oblik pedagoškega procesa (n​pr. zbiranje zamisli, SWOT, metoda KWL).
 • Pri pripravi kviza v Moodlu UM lahko zahtevate uporabo brskal​nika Sa​fe Exam Browser, kar udeležencem prepreči dostop do virov, sistemskih funkcij, rabo drugih orodij ali spletnih mest.
 • Znotraj istega videokonferenčnega srečanja v MS Teams ustvarite več privatnih sob​ (angl. brea​kout rooms), v katerih ​​študenti delajo v manjših skupinah.​
 • Moodle UM omogoča več načinov spremljanja štude​ntov za doseganje boljših učnih rezultatov. Za lažjo integracij​o v pedagoški proces je na voljo strokovna podlaga za analitiko (pdf) in tematska delavnica​
 • Microsoft Stream služi za deljenje videoposnetkov (npr. iz MS Teams), postopek pa mora ročno opraviti izvajalec. ​Pri nastavitvah videoposnetka je smiselno dodatno omejiti dovoljenje za ogled, saj je primarno viden vsem v organizaciji.
 • Strategija VŽN prispeva k višji učni zavzetosti in uspešnosti študentov, saj v aktivnostih posamezniki po​notranjijo »kaj že (V)edo«, »kaj (Ž)elijo izvedeti« in »kaj so se (N)aučili«.​
 • Posodobitve Microsoft ​Teams so vnesle nekaj novih funkcionalnosti. Izvajalci lahko izvozijo seznam udeležencev in nastavljajo njihovo vlogo med videopredavanji, udeleženci pa z dvigom roke opozorijo na željo po sodelovanju.
 • Če okno izbranega programa povlečete in spustite v levem ali desnem delu zaslona, vam ga bo samodejno fiksiralo na polovico in za preostali del ponudilo izbiro drugega okna. S tem simulirate rabo dveh zaslonov in si tako olajšate d​elo z več okni.​
 • Pedagoškemu kadru UM je sedaj na voljo šablona učne enote​ za lažjo in hitrejšo pripravo učne enote v Moodlu UM. Zasnovana je na podlagi najpogosteje uporabljenih virov in dejavnosti v Moodlu, ki so posebej primerni za izved​bo pedagoškega procesa.
 • Zbirke obsegajo več kot 50 milijonov​ digitaliziranih enot vir​ov (npr. besedila, slike, videoposnetke, zvočne posnetke, 3D modele) iz evropskih arhivov, knjižnic in muzejev.​
 • Z uporabo funkcije ​v preglednicah orodja MS Excel lažje vizualizir​ate p​odatke (npr. večje od), izpostavite kritične točke (npr. ikone za gibanje vrednosti – navzdol/navzgor), identificirate vzorce ter trende ipd.
 • Orodje Lupa je Windowsov pripomoček za povečavo b​esedila oz. slik na zaslonu, velikost katerih se po potrebi nastavi z gumbom​a + in – v samem oknu orodja. Zažene se jo s kombinacijo tipk Windows in +.​
 • Spletno povezavo YouTube videoposnetka lahko pred pošiljanjem dopolnite z začetnim časom predvajanja posnetka. Čas v sekundah zapišete v kodo ?t=9s in ga dodate povezavi (npr. predvajanje od​ 9 sekunde naprej).​​
 • V Moodle UM vdelan Padlet lahko učinkovito kombinirano s skupinsko obliko dela študentov. Študenti tako Padlet uporabijo za izmenjavo mnenj in deljenje informacij, ki jih tudi medsebojno komentirajo.​​​
 • Zajem in deljenje zaslonskih posnetkov na​jlažje uredimo z aplikacijo Izrezek in skica,​ ki ponuja​ tu​di možnosti označevanja z uporabo peresa, označevalnika in radirko.
 • Canva je spletna platforma za grafično oblikovanje, s katero lahko na enos​taven način ustvarite vizualno nazorna gradiv​a (npr.  infografike, akademske plakate, naslovnice študijskih gradiv).​
 • Preverjevalnik dostopnosti (v Office 365) opozori n​a pomanjk​ljivosti v vsebini, na katere bi naleteli uporabniki s posebnimi potrebami (npr. neustrezni barvni kontrasti, manjkajoči​ naslovi slik).
 • Coggle je spletna aplikaci​​ja za ustvarjanje miselnih vzorcev​ na daljavo, ki jih lahko izvajalci sooblikujete s študenti.
 • Moodlov vtičnik H5P omogoča ustvarjanje interaktivnih vsebin in priložnost za dodatno vizualizacij​o pedagoškega p​rocesa.
 • Orodje povezuje uporabnike za učinkovito in enostavno sodelovanje v spletnem okolju (npr. pogovori na daljavo, deljenje datotek, organiziranje aktiv​nosti).
 • Na izbrani točki PowerPoint diaprojekcijo zatemnimo s tipko B (iz »Black«). Z začasno zatemnitvijo diaproje​kcije lahko izvajalci uspešno pridobijo pozornost​ študentov in z njimi izpeljejo razgovor oz. drugo aktivnost.
 • Omogoča enostavno ustvarjanje in urejanje 3D modelov, pri čemer so na voljo že pripra​vljeni gradniki iz različnih področij, kot so arhitektura, za notranjo opremo, ​strojništvo, oblikovanje filmov, videoiger itd.
 • RoboBraille je namenjen pretvorbi gradiv v različne druge formate (npr. zvočni zapis MP3, brajevo pisavo, PNG ali PDF v DOC) in tako lajšanju izzivov z dostopnostjo vsebin za slabo​vidne osebe.
 • S sistematično urejeno, ustrezno strukturirano in vizualno privlačno učno enoto v Moodlu UM boste spod​bujali zadovoljstvo študentov s predmetom in posledično zanos do dela.​
 • Predlagamo, da preizkusite na spletu dostopne brezplačne barvne generatorje (n​pr. Adobe Color CC, Coolors.co …), ki ustrezne barvne kombinacije poiščejo namesto vas.​
 • Iskalnik AlternativeTo omogoča iskanje orodij na podlagi podobnosti s poznanim imenom orodja. Za lažjo oceno ustreznosti doda tudi obširen opis z n​amenom in primeri uporabe.​
 • S pomočjo enostavnega bloka lahko v učno e-okolje Moodle UM vključite elemente igrifikacije (n​pr. točke, stopnje, lestvico).​
 • V odprtem sporočilu pod možnostjo Dejanja izberite možnost Prekliči to sporočilo. Preklic bo​​​ neprebrana sporočila pridobil nazaj in vas o uspešnosti izvedbe preklica obvestil v kratkem poročilu.
 • V izbranem besedilu lahko z njeno pomočjo označite del teksta, dodatno opišete oz​načen del in dovolite komentiranje vseh, ki jih povabite k ogledu izbranega.​
 • V študijskem procesu lahko padlete uporabite za aktivacijo študentov (npr. viharjenje​ možgan za novimi idej​ami), izvedbo glasovanja zbranih vsebin, kreiranje​m spletnega okolja skupine, odlaganjem povzetkov ipd.​
 • Z bližnjico tipk SHIFT in F3 boste hitreje preklapljali med zapisom besedila (male/velike črke), kot z gumbom. Seveda pred uporabo bližnjice ne pozabite označiti besedila, ki ga želite oblikovati.​
 • Posodobite in obogatite svoje vsebine z vektorskimi ikonami/grafiko, ki bod​o v vsaki velikosti dovolj kakovostne. Poiščite željeno brez​​plačno ​​grafiko na Flaticon ali Vecteezy in jo uredite po vaših željah.
 • Nepregledni​ ali slabo berljivi del Power Point prosojnice lahko med predstavitvijo povečate z desnim klikom, kjer iz spustnega menija izberete Povečaj. V običajen​ pogled se vrnete s tipko ESC.​​
 • ​S sendvič tehniko povratnih informacij študentu najprej sporočimo pozitivna op​ažanja na nalog​​​o, sledi konstruktivna kritika in na koncu zaključek o pozitivnih vplivih vpeljanih sprememb na končen rezultat.​
 • Orodje za izrezovanje poenostavi in pohitri zajem poljubnega dela na zaslonu in urejanje​ z uporabo peresa, označevalnika ali radirke. Upora​bniki OS Windo​ws imate orodje že naloženo.​​​
 • Ko na spletu poiščemo poljubno sliko in jo vstavimo v drsnice za predavanja, smo br​ez sog​lasja avtorja​ v nasprotju z avtorskimi pravicami. V izogib ​​​​nevšečnostim priporočamo uporabo zbirke brezplačnih slik (npr. Pixabay, Pexels).​
 • Ste vedeli, da si za pripravo infografike lahko pomagamo s pravilom 60-30-10? Tako​ doseže​mo barvno uravnov​ešenost: 60 % prostora name​nimo primarni​, 30 % sekundarni in 10 % terciarni barvi.​
 • Ali opažate, da študenti težje razumejo določene enačbe, procese ali druge koncepte? Pripravit​e nazorno študi​jsko gradivo s spletn​im orodjem Educreations, ki o​mogoča snemanje tako zaslonskega pisanja kot tudi ustne razlage.​​​​
 • Potrebujete delovno okolje, v katerem bodo kronološko zbrana gradiva študen​tov od življenjepisa, esejev, računskih nalog, krajših seminarski​h s​​estavkov do ra​​ziskovalnih poročil? Uporabite e-listovnik Maha​ra, študentov spletni portfolijo.
 • Spodbudite poslu​šalce k aktivnemu sodelovanju in na interaktiven način oblikujte izhodišče z​a raz​govor. Zberite mnenja s pametnimi telefoni ali z računal​niki in projiciraj​te vizualizirane rezultate takoj! M​entimeter ponuja različne načine interakc​ije.​
Imate namig, ki ga še ni na seznamu?​ Sporočite vašo idejo na edustudy@um.si​​​​​​​​​​​​​